Voedselveiligheid & Hygiëne

Bent u actief in de voedselindustrie, dan heeft de aandacht voor voedselveiligheid en hygiëne ongetwijfeld de hoogste prioriteit binnen uw bedrijf. Naast wet- en regelgeving legt de foodbranche ook zichzelf strikte regels op. Onze opdrachtgevers willen de controles door de voedsel- en warenautoriteit en de certificerende instellingen met glans doorstaan. De architecten en ingenieurs van Bouwraadhuis leggen hiervoor reeds de basis in het ontwerp.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goed, voedselveilig ontwerp de basis vormt voor een voedselveilige productie. Om die reden zijn we op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en alle relevante hygiënecodes, zoals de BRC, de  HACCP of de ISO 22000. Deze kennis vertalen wij in een voedselveilig ontwerp en detaillering. Zo leggen we al in een vroeg stadium de basis voor een hygiënische en voedselveilige werkwijze.

Om te komen tot een voedselveilig ontwerp houden we in het ontwerpproces rekening met alle relevante normen. We denken praktisch en kijken gedetailleerd naar onder andere:

  • materiaalkeuze (vloerafwerking, deuren, coatings)
  • vermijden van naden, kieren en kleine of moeilijke hoeken
  • keuze voor afgeschuinde kanten in plaats van horizontale oppervlakten
  • coatings bestand tegen intensieve reiniging

Vanzelfsprekend hebben we ook oog voor bouwkundige aspecten zoals het vloerafschot, goten/riolering en klimatisering van de ruimten.  Een voedselveilig ontwerp vergt bovendien aandacht voor de routing. U kunt daarbij denken aan omkleedruimtes, handenwasfaciliteiten, entree, tourniquets, desinfectiepunten en een borstelmachine. Tevens maken de situering van afdelingen, bepalen van afvalstromen en de opslag van verpakkingen en (half)fabricaten hiervan deel uit.

terug naar overzicht volgende fase