Algemene voorwaarden

Op aan Bouwraadhuis verstrekte opdrachten is van toepassing de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, eerste herziening gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 3 juli 2013 en aldaar ingeschreven onder nummer 56/2013. Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw. De DNR is een gezamenlijk initiatief van BNA (de branchevereniging van Nederlandse architecten) en NLingenieurs.

Download de DNR.